Okružní křižovatky přínosem pro životní prostředí?

Boom okružních křižovatek, kdy rostly jako houby po dešti už je asi za námi. Nicméně okružní křižovatky jsou v současnosti brány jako rovnocenný typ křižovatky ke všem ostatním. A je to dobře. Mohou být řešení nehodových lokalit, mohou se však i nehodovou lokalitou stát. Když je navrhneme tam, kde se z nich stane doslova dopravní špunt, dopravě moc nepomohou. To ovšem není vinou tohoto uspořádání, pouze vinou chybného použití tam, kde se nehodí, nebo chybného návrhu.

 

Ale mohou mít

Číst dále

Když lidé vezmou “právo” do svých rukou

Obvykle nás média nutí uvěřit tomu, že za dopravní nehodu může vždycky řidič. Na mnoha místech ovšem lidé sami poznají, že je něco v nepořádku. Pak se snaží zatlačit na odpovědné orgány, aby situaci řešili. Každý máme právo to udělat, většina z nás, ale nad vším jen mávne rukou a postěžuje si kamarádům u piva.

Kdo se zabývá bezpečností pozemních komunikací ví, že asi ve třetině případů hraje významnou roli sama infrastruktura. Řidič se jednoduše ocitne v situaci, kdy mu … Číst dále

Jak můžeme navrhovat ulice lépe?

Tento příspěvek je přesně o tom, proč tento blog píši. Věřím, že i u nás můžeme přetvářet ulice v tomto stylu a nekopírovat chyby, které řešili v USA před 50 lety i dříve. Stavěním dalších a dalších ploch pro automobily nic nevyřešíme, jen situaci zhoršíme. Evelina Ozola mi hovoří přímo ze srdce. Nemohu jinak, než toto video doporučit a mělo by se vysílat povinně všem zodpovědným osobám za tvorbu našich ulic.

Velice inspirativní video je také důkazem toho, že to … Číst dále

Snižování rychlosti není novinka

Myslíte si, že snižování dovolené rychlosti je záležitostí posledních desetiletí? Pravdou je, že počátky můžeme nalézt už v první vlně rozvoje automobilismu.

Tuto myšlenku dokazuje například obrázek z Brooklynu. Cedule byla instalována na Grand Army Plaza v roce 1927.

 

Číst dále

Šikana, elegantní řešení pro zklidnění dopravy

Šikany u nás nejsou prakticky využívány a stále se dává přednost zvýšeným prahům, které obtěžují okolí zvýšeným hlukem a často nepůsobí příliš esteticky. Pojďme to změnit!

Šikana je druhem dopravně zklidňujícího opatření. Spočívá ve vytvoření překážek nutících řidiče změnit směr jízdy a tím znemožnit průjezd místa vysokou rychlostí. Zároveň mohou vytvářet nové veřejné prostory.

 Kde je navrhnout?

  • V ulicích, kde je jednostranné parkování. Šikanu lze vytvořit vystřídáním stran, kde je parkování dovoleno. Kromě podélného stání je možné šikanu využít i
Číst dále

“Zelená dopravní síť” v Hamburku

V současné době panuje v západních metropolích trend rozvoje cyklistické dopravy. Například v Kodani je vytvořeno přibližně 400 km cyklostezek či pruhů pro cyklisty. V roce 2014 se k městům se zelenými trendy připojil také Hamburk, druhé největší město v Německu. “Zelená dopravní síť” s atraktivními trasami pro cyklisty má být vybudována v příštích 20 letech.

Plánovaná „zelená síť“ se od dřívějších cyklistických iniciativ liší. Cílem je vytvořit síť komunikací pro cyklisty spojující centrum města s předměstími. Síť bude pokrývat … Číst dále

Nízká rychlost vozidel v nové výstavbě?

V obytných částech měst a obcích bychom si přáli, aby vozidla jezdila co nejpomaleji, ale často řidiče už samotným návrhem komunikace vyzýváme k rychlé jízdě. Nízká rychlost je pak utopií.

Při návrhu nových komunikací se obvykle myslí pouze na splnění požadavků předpisů k zajištění obsluhy nemovitostí motorovými vozidly, svozu odpadu či vjezdu hasičských vozidel v případě nutnosti. Zapomíná se však, že v lokalitě se kromě vozidel pohybují také lidé. Že jsou budovány úzké ulice ve stylu obytných zón v principu Číst dále

Navrhujete urbanistický celek? Na co si dát pozor?

Připravujete projekt revitalizace centra města? Nebo se chystáte k rekonstrukci některé z ulic? To všechno jsou projekty, kdy vytváříte samostatný urbanistický celek. Následující článek vám může pomoci podívat se na celou úpravu komplexněji v moderním chápání udržitelného rozvoje města či obce.

U každého projektu dopravní infrastruktury v zastavěném území musíme pamatovat na některé zásady. Tyto zásady mají výrazný vliv na funkčnost vytvořeného řešení, respektování uspořádání prostoru všemi účastníky silničního provozu (respektování dopravního značení, přirozené trasy pěších a další.)

Principy urbanismu … Číst dále

Společensky funkční veřejný prostor

Pokoušeli jste se někdy navrhnout veřejný prostor? Nebo se do jeho návrhu nějakým způsobem zapojit? Komplexnost, která návrh veřejných prostranství provází, je ohromná. Takový prostor má celou řadu funkcí, které má více či méně plnit. Základem jsou ve valné většině případů funkce dopravní a pobytová. I ty lze ovšem dále dělit na mnoho skupin.

Kvalita dopravního prostoru vysoce závisí na standardu, který považujeme za běžný. Pokud bychom žili v některé z metropolí spojených států, považovali bychom za běžné komunikace s … Číst dále