Skutečně potřebujeme stále širší silnice?

Krásná animace, která ukazuje, jak zbytečně plýtváme místem. Hlavně ve městech.

 

Pokud si myslíte, že zvýšení kapacity řeší problém, jste na omylu. Tím problém jen vytvoříte.

 

Více či méně aut v prostoru, stejně přepravených lidí.

A v tom spočívá paradox, který autor připodobňuje ke Schrödingerově kočce.

Číst dále

Mají cyklopiktokoridory nějaký přínos?

Cyklopiktokoridory se čím dál více používají tam, kde není prostor (nebo vůle) vytvořit regulérní pruh pro cyklisty. Jak je to ale s jeho využíváním a bezpečností?

Přitahují cyklopiktokoridory cyklistickou dopravu?

V silniční dopravě platí obecně heslo, že čím lepší infrastruktura pro daný typ dopravy, tím větší intenzita této dopravy. Jinak řečeno, pruhy pro cyklisty a cyklostezky generují cyklistickou dopravu. U cyklopiktokoridoru toto ale podle závěrů studie kolegů z University of Colorado Denver neplatí. Z jejich závěrů defacto vyplývá, že cyklopiktokoridor … Číst dále

Okružní křižovatky přínosem pro životní prostředí?

Boom okružních křižovatek, kdy rostly jako houby po dešti už je asi za námi. Nicméně okružní křižovatky jsou v současnosti brány jako rovnocenný typ křižovatky ke všem ostatním. A je to dobře. Mohou být řešení nehodových lokalit, mohou se však i nehodovou lokalitou stát. Když je navrhneme tam, kde se z nich stane doslova dopravní špunt, dopravě moc nepomohou. To ovšem není vinou tohoto uspořádání, pouze vinou chybného použití tam, kde se nehodí, nebo chybného návrhu.

 

Ale mohou mít

Číst dále

Když lidé vezmou “právo” do svých rukou

Obvykle nás média nutí uvěřit tomu, že za dopravní nehodu může vždycky řidič. Na mnoha místech ovšem lidé sami poznají, že je něco v nepořádku. Pak se snaží zatlačit na odpovědné orgány, aby situaci řešili. Každý máme právo to udělat, většina z nás, ale nad vším jen mávne rukou a postěžuje si kamarádům u piva.

Kdo se zabývá bezpečností pozemních komunikací ví, že asi ve třetině případů hraje významnou roli sama infrastruktura. Řidič se jednoduše ocitne v situaci, kdy mu … Číst dále

Tramvaje řešením dopravy ve městech? V USA je znovu objevují

To, co se nám zdá úplně běžné, nemusí být běžné jinde. A to i na západě. Je řada věcí, které u nás fungují lépe. V dopravě opravdu můžeme být pyšní na to, jak u nás funguje hromadná doprava a městská hromadná doprava. Tramvaje jsou u nás otázkou větších měst, tam ovšem plní zcela unikátní a nezastupitelnou roli.

Vícepruhové silnice nejsou řešení

Za poslední desítky let Američané pochopili, že rozšiřování ulic a budování dalších jízdních pruhů a stále složitějších a rozsáhlejších … Číst dále

Jak můžeme navrhovat ulice lépe?

Tento příspěvek je přesně o tom, proč tento blog píši. Věřím, že i u nás můžeme přetvářet ulice v tomto stylu a nekopírovat chyby, které řešili v USA před 50 lety i dříve. Stavěním dalších a dalších ploch pro automobily nic nevyřešíme, jen situaci zhoršíme. Evelina Ozola mi hovoří přímo ze srdce. Nemohu jinak, než toto video doporučit a mělo by se vysílat povinně všem zodpovědným osobám za tvorbu našich ulic.

Velice inspirativní video je také důkazem toho, že to … Číst dále

Smíšené nebo funkčně rozdělené zóny?

Na twitteru mě zaujal dokument vydaný autory projektu Project for Public Spaces. Týká se vytváření funkčně smíšených urbanistických celků. Zajímavé čtení!

Autoři poukazují na to, jak dříve preferované dělení čtvrtí na obytné, nákupní, průmyslové a mnohé další bylo v řadě případů nevhodné. A v podstatě je v USA v současné době trendem utvářet čtvrti, kde se jednotlivé funkce mísí.

Pro nás Evropany nic nového. My tomu říkáme organický růst a v staré zástavbě našich měst je to zcela přirozené.

Proč

Číst dále

Města pro lidi, jak na ně? Inspirujte se!

Na tvorbu ulic ve městech a obcích je potřeba se začít dívat jinak. Máme 21. století, přesto u nás převládají názory, které dominovaly v USA v 50. letech minulého století. Je čas vrátit města lidem!

Města pro lidi, ne pro auta. Stále u nás přetrvávají názory, že je potřeba navyšovat kapacitu ulic ve městech. Že doprava je pomalá, tvoří se kongesce (zácpy). Vývoj v západních zemích ukazuje, že to není ta správná cesta. Čím dokonalejší bude infrastruktura pro vozidla, tím … Číst dále

Více chodců než aut v ulicích světové extratřídy

Více chodců než aut je na nejvytíženějších ulicích New Yorku. Dánský architekt Jan Gehl a Janette Sadik-Khan z Newyorského oddělení dopravy (NY DOT) přišli s těmito závěry ve své zprávě “World Class Streets”.

Kolik je tedy kde lidí?

Příkladem budiž Flushon Main Street. Dvojnásobnému množství chodců je věnována pouze třetina prostoru! Parkování vozidel je vyhraženo neúměrně mnoho místa a jen minimum místa je určeno pro odpočinek pěších (lavičky).

Všimněte si analogie s našimi podmínkami a “hladem” po zřizování nových parkovacích … Číst dále