Jak zvýšit podíl cyklistů ve městech?

Z médií slyšíme celou řadu protichůdných názorů, zda vjezd cyklistů omezovat, či naopak povolovat do některých částí měst. Cyklistická doprava by měla být ve městech žádaná, je to přirozený a nenákladný způsob, jak snižovat emise z dopravy. Řešením není nákladná obnova vozidel MHD, když kromě nich projedou danou ulicí stovky či dokonce tisíce aut za hodinu. Řešením je snižovat podíl osobních vozidel na přepravním výkonu měst.

 

Co vám chi dneska ukázat je inspirace z USA a potvrzení jednoho základního … Číst dále

Mají cyklopiktokoridory nějaký přínos?

Cyklopiktokoridory se čím dál více používají tam, kde není prostor (nebo vůle) vytvořit regulérní pruh pro cyklisty. Jak je to ale s jeho využíváním a bezpečností?

Přitahují cyklopiktokoridory cyklistickou dopravu?

V silniční dopravě platí obecně heslo, že čím lepší infrastruktura pro daný typ dopravy, tím větší intenzita této dopravy. Jinak řečeno, pruhy pro cyklisty a cyklostezky generují cyklistickou dopravu. U cyklopiktokoridoru toto ale podle závěrů studie kolegů z University of Colorado Denver neplatí. Z jejich závěrů defacto vyplývá, že cyklopiktokoridor … Číst dále

“Zelená dopravní síť” v Hamburku

V současné době panuje v západních metropolích trend rozvoje cyklistické dopravy. Například v Kodani je vytvořeno přibližně 400 km cyklostezek či pruhů pro cyklisty. V roce 2014 se k městům se zelenými trendy připojil také Hamburk, druhé největší město v Německu. “Zelená dopravní síť” s atraktivními trasami pro cyklisty má být vybudována v příštích 20 letech.

Plánovaná „zelená síť“ se od dřívějších cyklistických iniciativ liší. Cílem je vytvořit síť komunikací pro cyklisty spojující centrum města s předměstími. Síť bude pokrývat … Číst dále

Flexibilní sloupky – Řešení proti nelegálnímu parkování

Parkování vozidel v těsné blízkosti přechodů pro chodce či těsné blízkosti křižovatek, to je častý problém. Nejen v lokalitách, kde jsou problémy s parkováním. Dá se tomu nějak předcházet? Nebo je nutná persekuce ze strany policie? Abychom policii ušetřili práci, přinesli jsme do ČR flexibilní sloupky.

Nové řešení v ČR

Tyto otázky mě vedly k hledání řešení. Inspirovala jsem se v zahraničí. Získali jsme grant a mohli jsme začít s testováním flexibilních regulačních sloupků v České republice (projekt FLEXIČíst dále