Smíšené nebo funkčně rozdělené zóny?

Na twitteru mě zaujal dokument vydaný autory projektu Project for Public Spaces. Týká se vytváření funkčně smíšených urbanistických celků. Zajímavé čtení!

Autoři poukazují na to, jak dříve preferované dělení čtvrtí na obytné, nákupní, průmyslové a mnohé další bylo v řadě případů nevhodné. A v podstatě je v USA v současné době trendem utvářet čtvrti, kde se jednotlivé funkce mísí.

Pro nás Evropany nic nového. My tomu říkáme organický růst a v staré zástavbě našich měst je to zcela přirozené.

Proč o tom píšu?

Bohužel mě při čtení dokumentu také napadala spousta myšlenek na to, jak rostou naše města v současnosti. V územních plánech máme rozdělené zóny a někdy se jich držíme zuby nehty. V obytných oblastech tak chybí občanská vybavenost. Nenajdete tu často školy, obchody, kavárny, lékaře ani hospody. Při plánování nám na ně nezbylo místo. A to je chyba. Chybí navíc i infrastruktura pro hromadnou dopravu a není ani ponechán prostor, aby jednou mohla vzniknout. Stáváme se tak více závislí na automobilech, které pro změnu nemáme kde parkovat a přibližujeme se modelu z USA, kde je už dnes zřejmé, že nefunguje. Ano, mají tam leccos ve větším měřítku než my, přesto bychom se závislosti na autech měli vyhnout.

Vždy je dobré mít alternativu!

Po dřívější době nám zbylo leccos. Jednou z dobrých věcí je funkční hromadná doprava. Nenechme si ji vzít myšlenkou jakési svobody při jízdě autem. Řídím ráda, přesto často jezdím vlakem. Ve skutečnosti může být delší cesta lepším využitím času. Při řízení se musíte soustředit, kdežto ve vlaku či autobuse můžete odpočívat. Něco si přečíst, popovídat si sám se sebou nebo s lidmi, se kterými se potkáváte skoro denně právě na cestě. 

Smíšené zóny přináší další výhodu v tom, že více obyvatel si najde práci v místě bydliště a nemusí dojíždět vůbec. V současné době je asi 20 % průmyslu “čistého” s vysokou přidanou hodnotou. A tuto výrobu není potřeba vyčleňovat. Autoři dokumentu začleňují do komunit také školy a další odborné vzdělávání. Snahou je získat pestrou škálu různých oborů, které mohou rodit nové projekty a stát se i ekonomickým přínosem pro oblast.

Dokument “Advancing a new wave of urban competitiveness: The role of mayors in the rise of innovation districts” je přístupný na stránkách autorů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.