Okružní křižovatky přínosem pro životní prostředí?

Boom okružních křižovatek, kdy rostly jako houby po dešti už je asi za námi. Nicméně okružní křižovatky jsou v současnosti brány jako rovnocenný typ křižovatky ke všem ostatním. A je to dobře. Mohou být řešení nehodových lokalit, mohou se však i nehodovou lokalitou stát. Když je navrhneme tam, kde se z nich stane doslova dopravní špunt, dopravě moc nepomohou. To ovšem není vinou tohoto uspořádání, pouze vinou chybného použití tam, kde se nehodí, nebo chybného návrhu.

 

Ale mohou mít vliv na snižování emisí?

Pokud vynecháme “kruháče” které jsou navržené naprosto nevhodným způsobem na průtazích měst (malé poloměry, nevyrovnané intenzity na hlavní a vedlejší, …) pak určitě mohou pomoci.

Ve studii Kansaské univerzity sledovali, jak se změnily obsahy nebezpečných látek v ovzduší po přestavbě křižovatky na okružní. Sledovali šest křižovatek s různými dopravními inzenzitami. Původně se jednalo o neřízené křižovatky s předností v jízdě (Stop controlled), po přestavbě o okružní křižovatky.

 

V průměru jim vyšlo:

  • 33 % snížení koncentrace CO
  • 46 % snížení koncentrace CO2
  • 34 % snížení koncentrace oxidů dusíku NOx
  • 53 % snížení koncentrace uhlovodíků HC

Vysoká čísla, že?

 

Čím to je způsobeno

Snížení emisí je způsobeno plynulejším průjezdem křižovatkou. Podíl vozidel, která zastaví a znova se rozjíždí je výrazně nižší, než u jiných typů křižovatek. Plynulá jízda znamená i nižší emise.

Studii můžete najít na tomto odkazu.

 

Okružní křižovatky se začaly používat jako řešení, které je bezpečnější, než klasické stykové nebo průsečné křižovatky. V případě většího počtu ramen, je i nejelegantnějším řešením. Vhodnou úpravou středového ostrova může vzniknout estetický městotvorný prvek s květinami, sochami či fontánami. Na druhou stranu nevhodným uspořádáním může okružní křižovatka i škodit. Jak jsem psala již v úvodu.

 

Ani okružní křižovatky nejsou samospásné.

 

Když je však budeme stavět s citem a rozumem, prospějí jak dopravě, její plynulosti i bezpečnosti, tak městům svým estetickým zpracováním.

Přeji Vám hezký zbytek soboty v novém roce 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.