Místotvorba, co to vlastně je

Když jsem vymýšlela tento název, chtěla jsem vystihnout myšlenky územního rozvoje obcí a měst. Proto i použití výrazu místotvorba ačkoli se v češtině často využívá výrazu město tvorba.

V Angličtině se pojem Placemaking používá od poloviny 90. Let minulého století, nicméně myšlenka to není nová. Už v šedesátých letech základní myšlenky zformulovali, Jane Jacobs a William H. Whyte. Hovoří o městech pro lidi, ne pouze pro automobily a nákupní centra. Jejich práce se zaměřuje na sociální a kulturní důležitost podoby sousedství a veřejných prostor.

Placemaking (místotvorba) vize

Veřejný prostor musí sloužit lidem a plnit celou řadu funkcí. Potkávají se zde lidé všech věkových skupin, fyzických schopností a socioekonomického pozadí. Prostor by jim měl všem vyhovět, aby si pobyt venku co nejvíce užili nejen k osobní přepravě, ale také ke hře, tvořivosti či k údržbě (zejména v rezidenčních oblastech).

Cílem při úpravách veřejných prostranství by mělo být vytvoření či rozšíření srdce komunity, živého veřejného prostoru, který bude k aktivitám vyzývat a lidé jej budou využívat.

Pro místotvorbu je důležitá společná vize. Pomáhá lidem představit si místa, kde se každodenně pohybují v novém světle a vidět potenciál parků, náměstí, ulic, tržišť, předměstí, ale i například veřejných budov.

I děti mohou přispět zajímavými nápady.
I děti mohou přispět zajímavými nápady.

V obecném chápání je místotvorba (placemaking) širokým termínem a často je chápána ve smyslu sociálním (konání různých kulturních akcí, pořádání trhů apod.). Ve smyslu tohoto blogu je téma zúženo na problematiku rozvoje pozemních komunikací ve městech.

Věřím, že je možné naše ulice utvářet podle nejnovějších trendů a znalostí a poučit se z chyb, které udělaly země s vyšším stupněm automobilizace. Ulice mají sloužit všem co nejlépe a neměli bychom žádnou ze skupin upřednostňovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.