Jak zvýšit podíl cyklistů ve městech?

Z médií slyšíme celou řadu protichůdných názorů, zda vjezd cyklistů omezovat, či naopak povolovat do některých částí měst. Cyklistická doprava by měla být ve městech žádaná, je to přirozený a nenákladný způsob, jak snižovat emise z dopravy. Řešením není nákladná obnova vozidel MHD, když kromě nich projedou danou ulicí stovky či dokonce tisíce aut za hodinu. Řešením je snižovat podíl osobních vozidel na přepravním výkonu měst.

 

Co vám chi dneska ukázat je inspirace z USA a potvrzení jednoho základního pravidla v dopravním inženýrství.

Výstavba infrastruktury pro daný typ přepravy vyvolává zvýšenou potřebu tohoto druhu dopravy.

infrastruktura pro cyklisty

 

Je to dáno lidskou podstatou. Volíme co nejsnazší a nejoptimálnější řešení pro naši osobu. Pokud každý den budu hledat parkovací místo i desítky minut a přitom od bydliště do zaměstnání to mám pouhých šest kilometrů, pak doprava na kole pro mě může být nejrychlejší a nejpříjemnější způsob, jak dojíždět. K tomu se ovšem potřebuji cítit bezpečně na ulici a taky mít kde kolo bezpečně zaparkovat, abych měla na čem odjet domů. Sama jsem takto dojížděla 20 km třikrát v týdnu, protože mě to prostě bavilo a trvalo to pouze o 5 minut déle než vlakem (autem dojíždím jen z donucení).

 

Výstavba infrastruktury pro cyklisty

 

Že to, co píšu nejsou jen mé názory, ale fakta, dosvědčuje např. článek na serveru Momentum Mag. Grafiku z článku uvádím níže. Z grafů je jednoznačně patrné, že výstavba cyklistické infrastruktury zvyšuje podíl cyklistů. A takových příkladů najdeme po celém světě desítky. Dále je patrné i to, že více cyklistů v ulicích snižuje riziko dopravní nehody. Opět se jedná o známý fenomén. Ostatní účastníci si na cyklisty zvyknou a počítají s nimi, v USA je tento fenomén zveličen i tím, že ve městech mají dostatek prostoru pro tvorbu fyzicky oddělených pruhů pro cyklisty a stezek.

 

vztah mezi rozvojem cyklistické infrastruktury, počtem cyklistů a rizikem nehody
Růst množství cyklistické infrastruktury (červeně) souvisí s růstem počtu cyklistů (modře) a s poklesem rizikovosti (žlutě) zdroj:MomentumMag

 

Do počátku to chce hodně odvahy, protože je potřeba řešit všechny ulice, nesnažit se cyklisty vtěsnat do některých ulic. A je potřeba řešit i křižovatky, čemuž se řada měst stále vyhýbá. Správně provedená infrastruktura totiž přispívá i k tomu, aby cyklisté jezdili podle pravidel silničního provozu. Když cyklistický pruh před křižovatkou skončí, rázem začíná lidová tvořivost. Každý cyklista hledá pro něj optimální řešení. Nacpat se vedle aut, vjet na chodník, apod.

 

Přistupujme k veřejným prostorům zodpovědně, tvořme města pro lidi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.