Města pro lidi, jak na ně? Inspirujte se!

Na tvorbu ulic ve městech a obcích je potřeba se začít dívat jinak. Máme 21. století, přesto u nás převládají názory, které dominovaly v USA v 50. letech minulého století. Je čas vrátit města lidem!

Města pro lidi, ne pro auta. Stále u nás přetrvávají názory, že je potřeba navyšovat kapacitu ulic ve městech. Že doprava je pomalá, tvoří se kongesce (zácpy). Vývoj v západních zemích ukazuje, že to není ta správná cesta. Čím dokonalejší bude infrastruktura pro vozidla, tím více lidí bude auty jezdit a tím horší vzniknou ve městě problémy. Nejen, že budou horší kongesce, prodlouží se dojezdové doby, ale také se zhorší ovzduší, zvýší hluková zátěž. Dojde i k vytlačení obchodů do nákupních center, kam se pohodlně dostatne vozy a město tak přijde o své centrum. Celkově se tak zhorší kvalita života pro všechny, ne jen pro motoristy.

Cílem není dostat auta z města, jde o to, dostat do města lidi.

Proto je potřeba se na situaci začít dívat novýma očima. Hledat, jaké principy fungují jinde a jak je implementovat do našich podmínek. Každá země, každý kraj i každé město jsou specifické a je potřeba je řešit individuálně. Základní principy jsou však všude stejné. Je jedno, zda se potýkáte s klimatickými podmínkami, reliéfem krajiny, hustotou výstavby. Dopravní síť má velmi výrazný vliv na množství času, které lidi stráví pobytem v uličním prostoru, kavárnách, parcích apod.

Více k zamyšlení o tvorbě města pro lidi v následujícím videu.

Souhlasíte se mnou? Zásadní schéma přikládám ještě jednou. Ulice není možné rozšiřovat, proto se musíme naučit uliční prostor využívat efektivně.

Prostorové nároky jednotlivých druhů dopravy
Prostorové nároky jednotlivých druhů dopravy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.