Auditor bezpečnosti PK, jak vybrat? Co čekat od auditu?

S auditem bezpečnosti pozemních komunikacích se setkáváme v posledních letech stále častěji. Dle zákona je požadován pouze u silnic spadajících do sítě Ten-T, ale objevuje se požadavek jeho provedení i u různých dotačních programu SFDI. Někdy je žadateli vnímán jako něco, co pouze zdržuje a prodražuje přípravu stavby. Auditor bezpečnosti vám však může výrazně pomoci.

Co audit vlastně je?

Definice dle metodiky vypracované kolegy z CDV, v. v. i. a schválené Ministerstvem dopravy ČR je Audit bezpečnosti pozemních komunikací systematická procedura. Vnáší do procesu dopravního plánování a projektování nejnovější znalosti o bezpečném utváření pozemních komunikací za účelem prevence vzniku dopravních nehod. Je to formální prověrka dopravních projektů, v jejímž rámci nezávislý a kvalifikovaný auditor vypracovává zprávu o bezpečnostních rizicích hodnoceného projektu a předkládá návrhy na jejich odstranění. (zdroj: http://www.audit-bezpecnosti.cz/)

Auditor bezpečnosti PK, kdo to je?

Požadavek  na předložení auditu bezpečnosti u dotačních programů SFDI vznikl bez vysvětlení, čím má pomoci. A kdo to vlastně jsou ti auditoři? Auditor bezpečnosti pozemních komunikací (PK) je osoba, která získala certifikaci od Ministerstva dopravy. A je způsobilá provádět svou činnost podle zákona č. 361/2000 Sb. Logickým předpokladem, když potřebujete audit bezpečnosti je, oslovíte některou certifikovanou osobu (seznam na stránkách MD). A že pokud někdo splňuje kvalifikační požadavky  a má příslušné oprávnění, vše podstatné o auditu se dozvíte od něj. Bohužel mé zkušenosti z hodnocení projektů pro SFDI ukazují i jiné zkušenosti. Pro maximální kvalitu musí auditor bezpečnosti PK být nezávislý na projektantovi. Jen tak může být zajištěn opravdu nezávislý a objektivní pohled na řešenou lokalitu.

Dle mého názoru je ku prospěchu, když je auditor bezpečnosti PK rovněž autorizovanou osobou a má s projektováním staveb své zkušenosti. Umožňuje mu to náhled na projekt i z pohledu projektanta a navrhuje tak realizovatelná řešení. Také automaticky zkontroluje dodržení technických norem a dalších předpisů, ačkoli to není náplní práce auditora. Ale prostě vám to nedá, když nějakou takovou chybu spatříte. Často člověk nalezne chybu i ve svém projektu, všichni jsme jenom lidi. To že je auditor bezpečnosti také projektantem usnadňuje i komunikaci s tvůrci projektové dokumentace.

Vhodné také je, pokud audit provádí tým více osob, kdy auditora doplní odborníci z různých oblastí. Může se jednat o dopravního psychologa, specialistu na světelnou signalizaci, pokud se v projektu vyskytuje apod.

Co je úkolem auditu bezpečnosti?

Audit bezpečnosti má pohlížet na dopravní situaci z pohledu všech účastníků provozu. Nejen dle typu (řidiči motorových vozidel, cyklisté chodci, případně další), ale také dle jejich různých handicapů. Může se jednat o děti, jejichž výška a chování se od dospělých účastníků liší, o rodiče s kočárky, o seniory apod. Nemusí jít vyloženě o lidi se zdravotním postižením. Vše záleží na konkrétní lokalitě. Trasy jednotlivých účastníků by měly být návazné a umožňovat logický a pohodlný pohyb. Jen pak budou využívané a nedojde tak k výstavbě stezek pro cyklisty, po kterých se “nedá” jezdit (Celá řada cyklostezek přerušených vjezdy na parkoviště apod. Vždy s ukončením a opětovným začátkem přes obrubník a nejlépe ještě i přes přídlažbu z žulových kostek).

chodska

Stezka pro chodce a cyklisty na ulici Chodská, Brno (zdroj: Google Street View)

U stezky na příkladu bychom našli celou řadu nedostatků, které bohužel nejsou patrné z jediné fotografie. Svislé dopravní značení neodpovídá značení vodorovnému, šířkově nevyhovuje normám a hlavně nevyhovuje svým technickým řešením potřebám ani pěších ani cyklistů. Často zde jsou maminky s kočárky, rodiny s dětmi a mezi nimi poměrně rychle se pohybující cyklisté. Vznikají tak rizika střetu (takové nehody by se pravděpodobně neobjevily ve statistikách nehodovosti Policie ČR) a také dochází k nepohodlí na obou stranách. Řada cyklistů proto volí cestu po vozovce, další cyklisté tuto variantu volí s ohledem na stav povrchu stezky. Každopádně se tak dopouštějí přestupku, protože dle litery zákona jsou povinni využít stezku.

Audit by měl prověřit odstranění stávajících rizik bezpečnosti provozu v lokalitě v připravované dokumentaci a předcházet vytváření rizik nových. Dále pak k vytvoření logických a návazných tras pro různé skupiny účastníků provozu.

A co cílem není?

Cílem rozhodně není osočovat práci tvůrců projektu, protože projektant musí kromě dopravní funkce řešit celou řadu dalších otázek, od majetkoprávních věcí, přes koordinaci se správci inženýrských sítí, připomínky celé řady orgánů, jichž se stavba nějakým způsobem týká, až po připomínky různých občanských sdružení. Výsledný projekt je tak vždy kompromisem celé řady názorů a mě osobně se nejednou stalo, že při odevzdávání projektu jsem měla dojem, že z prapůvodního návrhu nezbylo téměř nic. Jako auditor bezpečnosti jsem se naopak setkala s tím, že mi projektanti staveb říkali, že za řadu mých připomínek jsou vděčni z celé řady důvodů. Nejčastěji, že podobné řešení také navrhovali, ale bylo investorem odmítnuto.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.